2002-2003 Събития, масови изяви и празници

        29.05.2003 год. НДД-София-обявява наградите в Националния конкурс „Моите детски мечти” и ОДК-Сунгурларе спечели ТРЕТО МЯСТО в определената възрастова група.

        07.06.2003 год. – ОДК-Сунгурларе участва с две групи от съставите си в ежегодния празник”Долината на лозите – пее и танцува” и спечелва едно първо място за групата за автентичен фолклор „Прилепче” и второ място за групата за български народни танци.