2006-2007 Събития, масови изяви и празници

             През м.януари 2008 година получихме парите за спечелен проект „СУНГУРЛАРСКА ПРОЛЕТ”от Европейските Структурни Фондове по линия на МОН на стойност 13200 лева,с които закупихме 14 женски тракийски костюми и 14 мъжки тракийски костюми за български народни танци; 28 чифта цървули;14 калпаци;принтер и факс на ОДК-Сунгурларе. До момента няма друг директор в ОБЩИНА Сунгурларе да е изготвил и спечелел проект от ЕСФ. И никой от екипа-ръководител, координатор и счетоводител не взе и една стотинка за подготовката и изпълнението на проекта !!!

            

            15.12.2007 год. ОДК-Сунгурларе участва в Националния конкурс „От Коледа до Васильовден ” и зае  ВТОРО

             МЯСТО в определената възрастова група.

          21.03.2008 год.  Групата за автентичен фолклор към ОДК-Сунгурларе спечели ТРЕТО МЯСТО и БРОНЗОВА ЛИРА в Националния музикално-фолклорен конкурс”Орфеево изворче” гр.Стара Загора.

          28.03.2008 год. ОДК-Сунгурларе получава СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА за участие в нАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Чудомириада 2008” Казанлък за изпълнение на произведения на Чудомир.

          20-23.08.2008 год.-ОДК-Сунгурларе участва в Първи Международен фестивал „Радост на брега”-Бургас 2008. в следните раздели:”Театрално изкуство,”Изобразително изкуство”,”Поезия и прозА”,”Танцово и песенно изкуство”.Получихмеследните награди:Театрално изкуство-получихме ПЪРВО МЯСТО;Танцовият състав се класира-зае ТРЕТО МЯСТО.

ПОЕЗИЯ И ПРОЗ-ПЪРВО МЯСТО и за Песенно изкуство – Първо място за изпълнение на български народни песни.