Добре дошли в Общински детски комплекс - гр. Сунгурларе

 

През м.януари 2007 година получихме парите за спечелен проект „СУНГУРЛАРСКА ПРОЛЕТ”от Европейските Структурни Фондове по линия на МОН на стойност 13200 лева, с които закупихме 14 женски тракийски костюми и 14 мъжки тракийски костюми за български народни танци; 28 чифта цървули; 14 калпаци; принтер и факс на ОДК-Сунгурларе. До момента няма друг директор в ОБЩИНА Сунгурларе да е изготвил и спечелел проект от ЕСФ. И никой от екипа-ръководител, координатор и счетоводител не взе и една стотинка за подготовката и изпълнението на проекта !!!