Кръжокът по автентичен фолклор участва национални и международни конкурси. Винаги журито е очаровано от тяхното изпълнение и им присъжда призови награди.