Кръжокът по "Художествено слово" с ръководител Пенка Петрова Тодорова вдъхновява и озарява много деца от общината за участия в културни мероприятия. Не веднъж учениците са се превъплащавали в роли на Валери Петров, Чудомир, Ким Мишков.